Roads

S.NO.

NAME &. ADDRESS

UC

1

Shah Waliullah Road Lyari Karachi.

UC4

2

Picture Road Lyari Karachi.

UC5

3

Shah Abdul Latif Bhittai Road Lyari Karachi.

UC6

4

Mirza Adam Khan Road Lyari Karachi.

UC8

5

Essa Khan Mehrab Khan Road Lyari Karachi.

UC9

6

Chakiwara Road Lyari Karachi.

UC10

7

Tannary Road Lyari Karachi.

UC10

8

Faqir Muhammad Durra Khan Road Lyari Karachi.

UC10

9

New Kumbarwara Road Lyari Karachi.

UC10